Honingkeuring

De honing wordt, voorafgaande aan de verkoop, gekeurd door een team van erkende keurmeesters.

Deze werkwijze geeft de consument de zekerheid dat de aangeboden producten voldoen aan de eisen welke de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) hieraan stelt. 

Er wordt gekeurd volgens het keuringsreglement 2011 in de volgende drie klassen:

vloeibare honing
kristaliserende honing
heidehoning

Ook de etiketten op de honingpotjes dienen aan de eisen te voldoen. 
De hiervoor geldende regels vindt u hier.