Email e.a.


Contact via email


Als u voor meer informatie contact wilt opnemen met de secretaris, dan kan dat via het emailadres:Lidmaatschap


Als u lid wilt worden van onze vereniging dan kan dat via het aanmeldingsformulier van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV). Onze imkervereniging is namelijk bij deze landelijke organisatie aangesloten.
Door lid te worden van onze imkervereniging wordt u tevens lid van de NBV.
De NBV is gevestigd in Wageningen en heeft ongeveer 6000 leden. Zij behartigt de belangen van de Nederlandse imkers zowel op nationaal- als internationaal niveau. De NBV geeft het blad 'Bijenhouden' uit, welke u als lid ongeveer om de 6 weken thuis ontvangt.Donateurs


Draagt u de vereniging en/of de imkerij een warm hart toe, en wilt u een bijdrage leveren - maar geen lid worden, dan wordt ook een donatie zeer door ons op prijs gesteld. Ons bankrekening nummer is:

NL95 RABO 0393 4225 85
t.n.v. Imkersvereniging Apeldoorn-Ugchelen.

Als donateur kunt u ook uitgenodigd worden voor onze verenigingsavonden, en op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten. Als u dit als donateur op prijs stelt kunt u dit via email aan onze secretaris laten weten.


Wie geen bijenliefhebber is, die mag men oprecht goede beterschap toewensen (Kneipp).